कुठल्याही गावाची प्रगती हि त्या त्या गावातल्या नागरिकांवर अवलंबून असते  आणि  विशेष करून गावातील तरुण वर्ग जर गाव उभारणीसाठी पुढे आले तर सर्वच गावांना Smart Village / Self Sustainable village model तयार होण्यास वेळ लागणार नाही.

  • आई-स्पर्श योजना: स्मार्ट गांव की ओर अहम पहल

अधिक माहितीसाठी Click करा

  • Self Sufficient Villages in Today’s Global Village

अधिक माहितीसाठी Click करा

Adarsh Gram (Model Village) – अधिक माहितीसाठी Click करा

Ralegan Siddhi – A sustainable village model for the country – अधिक माहितीसाठी Click करा

Baghuvar: A self sustainable village in MP which is better than metro cities – अधिक माहितीसाठी Click करा

The Modern Eco Village: 10 Eye-Opening Sustainable Communities – अधिक माहितीसाठी Click करा